روشویی کلاسیک

روشویی لوکس طرح Himacs

روشویی لوکس طرح Himacs به همراه آینه و کانتر دیواری

روشویی لوکس طرح Passione

روشویی لوکس طرح Passione به همراه ست آینه ، کابین زیر روشویی و قفسه ثابت دیواری

روشویی لوکس طرح Corona

روشویی لوکس طرح Corona به همراه ست آینه ، کانتر زیر روشویی و باکس

روشویی لوکس طرح Canto

روشویی لوکس طرح Canto به همراه ست آینه ، کابین زیر روشویی

روشویی لوکس طرح Jasmin

روشویی لوکس طرح Jasmin به همراه ست آینه و روشویی ثابت ایستاده

روشویی لوکس طرح Ares

روشویی لوکس طرح Ares به همراه ست آینه و باکس زیر روشویی

روشویی لوکس طرح Ramada

روشویی لوکس طرح Ramada به همراه ست آینه ، کابین زیر روشویی و قفسه ثابت دیواری

روشویی لوکس طرح Victoria

روشویی لوکس طرح Victoria به همراه ست آینه و کابین زیر روشویی

روشویی لوکس طرح Fiore

روشویی لوکس طرح Fiore به همراه ست آینه ، کابین زیر و کابین ثابت کنار


  • 1
  • 2